Commune de Mersch
Sport & Tourisme
Ball Skateboard

Fit Kanner Miersch

Les activités

Logo-Fit Kanner Miersch

D´Aktivitéiten bei Fit Kanner Miersch variéiren regelméisseg a sinn dem Alter ugepasst, sou dass d´Kanner vill verschidde Sportarten kenneléiren, dei an hiere Méiglechkeete leien. Matt deene Klengen (3-6 Joer) mache mir vill Koordinatiounsparcourse, kleng Spiller mat an ouni Ball um Airtramp oder Waasserspiller an der Schwämm. Vir dei Grouß (ab 7 Joer) bidde mir Mannschaftsportarten an Eenzelsportarten, grad sou wéi och nei Sportarten un. 


An de Vakanzen mache mir extra Ausflich, wei z.b. Schlittschong, Ski fueren, kloteren oder Schnupperstage matt de Mierscher Sportverainer.