Evénement

Publié le 22 juin 2024

2024-06-21 22:00:00+00:00 19:15 23:59

Nationalfeierdag: Cortège, Ried, Fräibéier & Freedefeier 2024

Veille Fête Nationale 2022 00019
Partager

Informations générales


22.06.2024

19:15

Schlasspesch


Cortège Depart um 19:15h am Schlasspech

Te Deum 19:30h Te Deum

géint 20:20h Ried op der Méchelsplaz

1 Stonn fräit Gedrénks

23:00h Freedefeier


guichet
Klima
mc_hp
KLIMAAGENCE_LOGO_RGB_SITE
letzshop-logo
mobilite-logo
fairtrade gemeng
LOGO_PacteClimat_FR
LOGO_PacteNature_FR