Evénement

Publié le 23 mars 2024

2024-03-22 23:00:00+00:00 09:00 12:00

NATURBOTZ

11642_CMER_RH_Naturbotz_SiteArticle
Partager

Informations générales


23.03.2024

09:00 - 12:00

Place St.Michel


RDV Méchelsplaz (Miersch) 9.00 Auer

Uschléissend Iessen & Gedrénks fir all Benevolen um Camping Krounebierg

Obligatoresch Umeldung bis de 15. Mäerz 2024 beim

Syndicat d’Initiative et de Tourisme Mersch
T. 691 460 037
hschulle@pt.lu


guichet
Klima
mc_hp
KLIMAAGENCE_LOGO_RGB_SITE
letzshop-logo
mobilite-logo
fairtrade gemeng
LOGO_PacteClimat_FR
LOGO_PacteNature_FR