Evénement

Publié le 13 mai 2023

2023-05-12 22:00:00+00:00 17:00 22:00

Nuit du sport

Nuit du sport 2023 Article

Partager

Informations générales


13.05.2023

17:00 - 22:00

Centre de Mersch


D’Gemeng Miersch a Fit Kanner Miersch, an 
Zesummenaarbecht mat de lokale Veräiner,
invitéieren 2023 fir déi zweete Kéier op d’Nuit
du sport. Sportler a Leit, déi sech gär beweegen,
kënne komplett originell an och méi bekannte
Sportaarten an der Wisestrooss, an den Hale
vum Lycée EIMAB an awer och am Centre
aquatique Krounebierg gratis ausprobéieren.


Bréngt adaptéiert Schong a Kleedung mat.


Duschen, Toiletten, Gedrénks a Restauratioun
op der Plaz.


guichet
Klima
mc_hp
KLIMAAGENCE_LOGO_RGB_SITE
letzshop-logo
mobilite-logo
fairtrade gemeng
LOGO_PacteClimat_FR
LOGO_PacteNature_FR