Commune de Mersch

Juil. 09

Evènements

Mir si Miersch - Festival

Mir si Miersch Grab your tickets

Date :

09.07.2022

Prochaines dates

09.07.2022

Où :

Parking Valfond (Gare)

Voir sur la carte

Début de l'événement :

16:00

Org: Gemeng Miersch

Parking Valfond (Gare)

Gruppen a Musiker mat engem Kontext zu Miersch

Sa., 9.Juli: Festival mat top Musikgruppen

 

Presentatioun vum Festival:

www.mersch.lu

 

Ticketvirverkaf:

www.luxembourgticket.lu