Commune de Mersch

Mars. 29

Hall Irbicht Beringen

Bourse de modélisme

Date :

29.03.2020

Début de l'événement :

10:00

Org.: Spur1-Frënn Lëtzebuerg Lieu: Hal Irbicht