Commune de Mersch

Nov.. 30

Hall Irbicht Beringen

Exposition internationale d'oiseaux & Bourse

Date :

30.11.2019

Début de l'événement :

09:00

Hal Irbicht Lëtzebuerger Kanarien Papageiefrënn