Commune de Mersch

Mai. 18

Evènements

Liesung: Bicherbus an Ouereschlëffer

Liesung

Date :

18.05.2021

Où :

Début de l'événement :

19:30

Dienstag, 18.05.2021


Mierscher Kulturhaus


19:30


Bicherbus an Ouereschlëffer


Eng Liesung mam Christiane Kremer a Jemp Schuster
Moderatioun: Claude Kremer

 

Die Anmeldung ist obligatorisch: www.mierscher-lieshaus.lu/

/

T. 32 50 23 –550

 

kostenloser Eintritt