Concert vun der Miltärmusek 29.06.2018

Photos : Gemeng Miersch


Virowend vu Nationalfeierdag (Cortège an Te Deum) I/II

Photos: SCHROEDER Charel & WAGNER Marc


Virowend vu Nationalfeierdag (Ried, Médaillen, Volléksfest) II/II

Photos: SCHROEDER Charel & WAGNER Marc


Informatiounsversammlung Quelleschutz

Photos: KRIER Henri


Straussfeier Energiezentral

Photos: LUCAS Nico


Visite vum Premier Minister Xavier Bettel an der Schräinerei Modulor

Photos: Gemeng Miersch