Certificat Fairtrade
TRANSFAIR-MINKA asbl erklärt Miersch fir d'Joer 2015 zu enger Fairtrade Gemeng


 
Remise du label Fairtrade
 

Remise du label Fairtrade

Photos de Henri Krier 

macommune.lu

Documents

Fairtrade

© Administration Communale de Mersch